ساعت
اوقات شرعی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 883
 بازدید امروز : 30
 کل بازدید : 43477
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.4063
دبیرخانه

 

         حفظ و نگهداري كليه اسناد و اوراق و سوابق اداري مربوطه .

•          كنترل و تصحيح نامه هاي صادره از نظر اشتباهات املائي و انشائي .

•          تهيه پيش نويس هاي اداري و تهيه گزارشات و ارائه آمارهاي لازم به مقام مافوق.

•          مذاكره و مشورت با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به خطمش از نظر امور دفتر و دبيرخانه .

•          بررسي كليه اخطاريه هاي واصله به شهرداري و صدور دستور ابلاغ آنها به واحدهاي مربوطه .

•          نظارت مستمر در حسن اجراي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات.

•          ارجاع سوابق و پرونده هاي واصله طبق دستور مافوق به واحدهاي مربوطه و بايگاني .

•          تهيه خلاصه پرونده و گزارشات مختلف بر حسب ارجاع مقام مافوق.

•          تايپ انواع مكاتبات و نامه ها از روي نسخه هاي اصلي و پيش نويس خطي آنها و تطبيق پيش نويس ها با نامه هاي تايپ شده.

•         ثبت و توزيع و تفكيك نامه هاي وارده به شهرداري و ارجاع به دواير ذيربط .         

•          پيگيري گزارشات مختلف بر حسب ارجاع مقام مافوق.

•          بررسي و پيشنهاد روشهاي جديد و موثر جهت بايگاني و طبقه بندي اسناد .

•          جمع آوري اطلاعات و آمار كاركنان شهرداري از لحاظ وضعيت پرسنلي كارگري – كارمندي.

•         حفظ ونگهداري پرونده ها و سوابق استخدامي كاركنان شهرداري اعم از كارگر و كارمند و آماده نمودن و مهر كردن پرونده ها و سوابق ، ارسال آنها به مراجع ذيربط طبق دستور مافوق و پيگيري جهت عودت آن.

•          اجرا و ابلاغ آراء مربوط به هيئتهاي بدوي و تجديد نظر و رسيدگي به تخلفات اداري و شوراي حل اختلاف و شوراي كارگاه با توجه به مقررات مربوطه .

•      انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق درحدود وظايف ارجاع مي گردد.